Gorgelrijmen

De zigzagzeug

In het bos van Schetebrouckleeft de zochte zigzagzeug.Zestien poten, in een hoek,zó belandt men in de streug! Vijf keer twee, zo stap je blij,links, dan rechts, in het gelid.Maar die zes opzij erbij?Daarmee lukt geen sikkepit. Hop naar rechts, of neen, naar voren,zo...

Brombrom klingeling brombrom

https://youtu.be/i-KRxdknzG0 Ik zat voor mijn huisje te nietsenen hoorde een heel zacht gebrom.Ik dacht: zag ik daar iemand fietsen?Of hoor ik en zie ik nu krom? Dan ging ik maar weer duimendraaientot plotsklaps een belletje ging.Ik schrok en zag net iemand...

Rob robberrund

Tekening Jaap van den Born Rob robberrund is in zijn sas:er wordt gevochten en geknotst!De zwerkbaril ligt in een plasterwijl hij fors de daris dotst. Er wordt gesmeten en getrokken,het robberrund gaat driest tekeer.Hij slingert slinkse, brute brokken.Rob toont zijn...

Willie de urk

Er was er eens een urkdie niet zo hield van gurkelen,tenzij dan op zijn flurk(al dient die om te flurkelen). Zijn pa was daarentegeneen grote gurkelaar.Bij zon, maar ook bij regen:de gurk lag altijd klaar. Er werd wat afgegurkeld,het zat in de familie,maar moeder keek...

De huppekee

Hee, zit daar niet de huppekeete wobb'len in het groes?En klinkt daar niet zijn kreet "Hoezee!"?Wat anders dan "Pardoes!". Jawel, echt waar, ik zag een glimpvan huppekeetjes kop.Zijn dikke tsjonk was paarselpimp,had hij een vaatje op? De huppekee drinkt graag voor...

Zwibbelzogje

Klein zwibbelzogje wil naar huis,ze houdt niet van logeren.Ze trippelt weg, stil als een muis,om nooit terug te keren. De troedeltjes in oma's kastzijn oud, compleet versleten.Wie troedelt er nog met een flast?Ze zou het echt niet weten. Ze lust geen stroep, ook niet...

De koeliebrom

Wie zag er reeds een koeliebrom?Veel groter dan een schuifeltuit!Hij speelt geen tuba of geen trom,een koeliebrom... die brommert snuit. Maar als er één verkouden isen sukkelt met een snuit vol kwok,dan gaat al dat gebrommer mis:het klinkt zo vals... als een patrok....

De zwerkbaril

De vreselijke zwerkbarilis echt van niémand bang.Nee, zelfs niet van de sidderil,die jaagt hem pas op stang! Hoe sterk de vijand, groot zijn kop,hoe fel zijn schrikkels branden,de zwerkbaril blijft fier rechtopen schrobt zijn valse tanden. Maar hoort hij plots een...

Het groenpoepkuiken

Ik ben het groenpoepkuiken.Ik grobbel in het gras,ik strubbel door de struikenen plodder op de plas. Ik ben het groenpoepkuiken,herkenbaar aan mijn roep,aan mijn manier van duikenen aan mijn groene poep. Ik ben het groenpoepkuiken,jij slappe bruinkwakhoen!'k Laat jou...

De schinkelwink

De schinkelwink zit triest in bad,allenig, zonder eendjes.Ze heeft geen protzels, moet op padop korte, kromme beentjes. Ze heeft een protzelschinkeltuigen schinkelt om den brode.De weg is lang, het pad is ruig,maar protzels zijn de mode. Na lange tijd komt zij weer...

De dotsedaris

Men noemt mij vaak de dotsedarisen dat bezorgt mij echt geen vreugdomdat het als een klontje klaar isdat het een naam is die niet deugt. En zelfs op meer dan één manier!Ik weet toch zelf best waar ik ben?Dat is nooit daar, maar altijd hier,hoe traag ik kruip, hoe hard...

De bárzilmus

De bárzilmus heeft erge jeuk,toch durft ze niet te krabben.De laatste keer dat ze het deed,schoot haar karmonkel in een deuken stond haar poot vol flabben. Geloof me maar: het is niet leukbehept met een karmonkeldeukte hippen op beflabde pootin de Bárzilse Slabben....

De paaskorneel

De paaskorneel is blauw-met-rood,dat doet hem zo'n verdriet.En bovendien is hij niet groot,geen droezel die hem ziet. Veel liever was hij groen-met-geel,de kleuren van de lente.Dus kijkt hij sip (en ook erg scheel),zoekt troost in smots met krenten.  ...

De zabberslak

Wie zabbert in de schele nachten heeft dan twee keer bezemkrachtwaardoor ze vaak al nokkels brak?Het is de zabberslak. Wie zoeft er fluks het maanlicht doormet een reflector op haar ooren knipperfrikkels op haar dak?Het is de zabberslak. Als 's ochtends vroeg de zon...

De griespardot

De griespardot staat wat te grroementemidden van een protterveld,bezaaid met viezeschetenbloemen:hij heeft ze allemaal geteld. “Ik pluk er vijf om vuur te stoken,dan knalt het -grroem- in mijn fornuis,en acht om -grroem- kaduuf te koken,dan ruikt het lekker bij mij...

De gingginger

In een woud hier ver vandaanleeft een schepsel, heel alleen.Hij kan rollen, maar niet staan,heeft geen been, geen voet, geen teen. Oh, wat moet hij eenzaam wezen,deze purperen gingginger,die niet eens een boek kan lezenwant hij heeft geen hand, geen vinger. 'k Heb...

De vonzigaard

Ik ben de voze vonzigaard,ik vonzig met mijn wapper,in 't openbaar zelfs, heel bedaard(eerst traag en dan steeds rapper). Ik ben de roze vonzigaard(het blauw was uitgeput),de enige die is behaard:de schoor was ingedut. Ik ben de boze vonzigaardwant ieder kijkt me...

De kerstpladoes

De kerstpladoes houdt niet van kou,hij haat die kille wobbelwitten,gaat in een bad met froddels zittenalsof zo'n daad wat helpen zou! Al zijn die froddels dan wel heet,ze plakken in pladoezenhaar.Daartegen helpt geen scherpe schaar,geen scheermachien, geen tube Veet....

Snoevedorus

Ik hou van snoevedorus,maar niet met chocola,wel graag met stukjes blorus(die vind je niet in vla). Ik hoor u zeggen: "Hoor 'es,"dus luister ik geboeid,"dan zit u in de soreswant ik heb net gesnoeid." De florus van de blorusis zomaar weggesmutst?Pas op, ik leer u...

Mijn dichtbundel