1 november

1 novemberZoals elk jaar zoeken in de lanen
naar haar leegstaand rijtjeshuis.
Het is al lang niet meer de verse kuil,
de omgewerkte aarde, de bouwput
van mijn wolkenkrabbend verdriet.

Ik plaats het bloemstuk met chrysanten
op de marmeren stoep.
Dit huis is doods,
hoewel er licht brandt in de lantaarn.

Ze was nooit de porseleinen foto, die ik koos.
Ze is de handtekening op elk vergeeld schoolrapport.
Ze is mijn handgebreide trui, modieus…
zo’n twintig jaar geleden.
Ze is het zelf geschreven reçuutje “ijscreem 10 frank”
uit het presmileytijdperk.
Ik weet niet meer welk studievak,
toen ze dat ijsje naar mijn kamer bracht,
en of ik haar de dikke fooi gegeven heb
die ze verdiende.


(die twintig jaar geleden zijn er ondertussen al een vijfendertigtal…)


De zigzagzeug

In het bos van Schetebrouck
leeft de zochte zigzagzeug.
Zestien poten, in een hoek,
zó belandt men in de streug!

Vijf keer twee, zo stap je blij,
links, dan rechts, in het gelid.
Maar die zes opzij erbij?
Daarmee lukt geen sikkepit.

Hop naar rechts, of neen, naar voren,
zo zigzagt de zigzagzeug.
Zestien poten? Moet je horen:
strompel, struikel… in de streug!

De zigzagzeug – Tekening Jaap van den Born

Brombrom klingeling brombrom

Ik zat voor mijn huisje te nietsen
en hoorde een heel zacht gebrom.
Ik dacht: zag ik daar iemand fietsen?
Of hoor ik en zie ik nu krom?

Dan ging ik maar weer duimendraaien
tot plotsklaps een belletje ging.
Ik schrok en zag net iemand zwaaien,
een mens of een beest… of een ding?

Het reed aan een snelheid voorbij
en bromde en klingde en zwaaide?
Het was echt een raadsel voor mij.
’t Leek zelfs of een motortje draaide.

Dus hield ik mijn ogen wijdopen,
de oren gespitster dan spits.
Maar toch is mijn plan misgelopen:
een klingel, een brom in een flits!

Verdorie, wat zou dat toch wezen?
Mijn buur zei: “Het is zonneklaar.
Ik heb op het net iets gelezen,
volgens mij is ’t een … <zie video>!”

Hoor ik nu zijn motortje draaien
(brombrom – klingeling – brombrom)
dan spring ik rechtop, vliegensvlug,
en sta voor mijn huisje te zwaaien.
De … <zie video> zwaait terug.

Brombrom klingeling brombrom