Algemene voorwaarden

 Door toegang tot en gebruik van deze website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Beperking van de aansprakelijkheid
De beheerder van deze website (Magma Works BV) kan in geen geval tegenover wie dan ook en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor:
enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse (met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker), die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

2.Identificatie van de verkoper
De verkoper is Magma Works BV, Berkenstraat 52, 9680 Etikhove (België), met ondernemingsnummer BE0641.983.612. Je kan ons bereiken via vera@magnetischemarketing.be of +32 484 945 777

3. De prijs
De prijs van het artikel (de dichtbundel “Zootje geregeld”) is aangegeven in euro, BTW inbegrepen, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten en tenzij anders vermeld.

4. Totstandkoming internetverkoop
Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

5. Levering en verzendkost
Boeken worden op kosten van de consument verzonden naar het aangegeven adres in België of Nederland. De te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer je de bestelling definitief plaatst.
Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. Wij kunnen niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra je het pakket met de bestelling aanvaard hebt van de transportfirma.

6. Herroepingsrecht
Je hebt vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om aan Magma Works BV te melden dat je je op je herroepingsrecht wil beroepen. Vanaf de dag waarop je gemeld hebt dat je de overeenkomst wil herroepen, beschik je over een nieuwe termijn van 14 dagen om de boeken ook effectief terug te sturen. Je kan dit recht uitoefenen door de boeken op jouw eigen kosten terug te zenden naar Magma Works BV, Berkenstraat 52, 9680 Etikhove (België), in een degelijke verpakking.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Magma Works BV de boeken terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Dit is: de prijs die betaald werd voor de boeken en de initiële verzendingskosten (dus niet de verzendingskosten voor de retour). De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed indien er gebruikssporen zijn op de boeken: minieme schade wordt verminderd op het aankoopbedrag. Meer beschadigde of bevuilde boeken worden niet terugbetaald.

7. De betaling
De betaling van een bestelling wordt veilig verwerkt via Bancontact en iDeal. De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door externe bedrijven. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en problemen met een betaling.

8. Klachten
Je bent ertoe gehouden om problemen in verband met je bestelling of levering binnen een termijn van 1 maand schriftelijk aan Magma Works BV te melden. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Magma Works BV steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

9. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vera De Brauwer, Magma Works BV of rechthoudende derden. Meer informatie vind je op de pagina Copyright.

10. Links naar andere sites
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze worden louter ter informatie aangeboden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De beheerder van deze website verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Er wordt steeds aangeraden om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van de externe sites en in het bijzonder het deel over het respect van de privacy.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.